ÁSZF

Kérünk, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Mandzákné Tarnavölgyi Judit ev. (adószám: 57605168-1-33), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérünk, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Impresszum – Üzemeltetői adatok:

Név: Mandzákné Tarnavölgyi Judit ev.

Székhely és levelezési cím: 2100 Gödöllő, Rét u. 36.

Nyilvántartási szám: 56249507

Adószám: 57605168-1-33

E-mail: hello@pizsistore.hu

Honlap: https://pizsistore.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Rackhost Zrt.

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Adószám: 25333572-2-06

 

Alapvető rendelkezések:

2.1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.2. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Téged és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A megrendelésed véglegesítése előtt köteles vagy megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással elfogadod a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Te és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért

A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőséged van az általad bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a Te felelősséged, hogy az általad megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen ezen adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A megrendeléseddel tudomásul veszed, hogy az Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárt és költséget Rád terhelni. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

Vásárlás menete

Ha vásárolni szeretnél, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnod a vásárláshoz szükséges adatokat, így a nevedet, számlázási és szállítási adataidat, e-mail címedet. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva kiválaszthatod a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találod a termékek fotóit, árát, leírását. Amennyiben vásárolni szeretnél, a termékoldalon látható árakat szükséges megfizetned. A fotókon található kiegészítők, dekorációk nem képezik részét a terméknek. Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.

A rendelés menete

A Termék kiválasztása után a “Kosárba”  gombra kattintva helyezheted a kosárba a terméket vagy termékeket anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettséged keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A webshop használata során a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheted a kosár tartalmát. Itt lehetőséged van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti amegváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben nem kívánsz további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatod a vásárlást.

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a vételárak. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatod a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheted vagy javíthatod az eddig bevitt adatokat, és visszaléphetsz a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezel. Itt láthatod összegezve az általad korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az általad fizetendő összeget.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben meggyőződtél arról, hogy a kosár tartalma megfelelő és az adataidat is rendben megattad, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatod le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Te minősülsz ajánlattevőnek.

A „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszed, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozatod – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Az ajánlatot 48 órás időtartamra kötöd. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató az ajánlatodat, mentesülsz az ajánlati kötöttség alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A vásárlásra/ajánlattételre bármikor lehetőséged van.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email megérkezik a levelezőrendszeredbe.

 

A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

 

6.1. Bankkártyás fizetés

Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Visa, MasterCard, American Express

A megrendelés kiegyenlíthető az online bankkártyás fizetési módot választva bankkártyával is. Webáruházunk részére a Simple Pay biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.  A Webáruház az Te kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A szolgáltatást nyújtja a THE STRIPE B.V..

Székhely: 9011 JIRNSUM, De Stripe 5, Norvégia

Termékszavatosság

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Megrendelő - választása szerint – elállhat vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: jótállás Rendelet) Mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek esetében tartozik kötelező jótállással (a továbbiakban: kötelező jótállás). A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelő érvényesíthet.

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

- 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Megrendelő általi kézhezvételétől számolódik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a Megrendelőt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik meg és a terméket értékesítő vállalkozás megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor a vállalkozás - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - 8 napon belül köteles kicserélni a terméket.

  • Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére. 
  • Ha a jótállási időtartama alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását (Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja), és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
  • Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Megrendelő részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- rendeltetésellenes használat

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási igényt a Megrendelő a hello@pizsistore.hu email címen keresztül jelentheti be.